9 Ноември’22 ПРЕМИЕРА ИВАН СТРАНДЖЕВ от 18.00

Премиера на новата стихосбирка “Граматика на тайната” на Иван Странджев в Културен център “Тракарт” от 18.00.
“Книгата на Иван Странджев е оригинална, ярка, дълбока, написана на високо равнище и изразява достатъчно пълно проблемите и състоянието на днешната ни поезия, за да бъде хубав пример за критически тези, оценки, обобщения.
 Животът е изпълнен със страдание, мъки, усмивки, радост, проблеми. Поетът само за миг да отвори очи и насочи погледа си към него, ще види какъв е животът, от какво се нуждае човекът, какво става в обществото и ще намери думи, за да го изрази в стихове.
Иван Странджев изразява външното спокойствие и битовата епичност на действителността. Той пресъздава спокойствие на повърхността, но стихът му е проникнат и от вълненията под нея. И уж рисува някакъв пейзаж или декор, или човешки образ, жест, поведение, а всъщност изважда от дълбочините смисъла и същността на битието, подредени в изображението на материалното в бита. Оказва се, че то е красиво, пластично, спокойно, но и вътрешно напрегнато, понякога разколебано от съмнения и подозрения, ала устойчиво на външни влияния и вътрешни изпитания.
Иван Странджев владее словото, за да изразява този тип личност и да показва този, а не някакъв измислен живот. Затова и стихотворенията му са умни и мъдри, изстрадани и посветени за четене от нормални хора. В лирическия персонаж на Иван Странджев я няма онази енергия, която го изпълваше в ранната му поезия. Но пък сега той е по-трезв и разумен, мислещ, проверяващ дали онова, което вижда и чува, не е измамно. Тук няма изблици, но сдържаността е просто промяна в скоростта на реакциите, а не на самите тях. Възрастта си е казала думата, но само на онова, което е присъщо на плътта, а не и на духа. Всичко произлиза от живота и му принадлежи, защото нищо не съществува за човека извън него. Той може да се лута, да не вярва или да се бунтува, ала не губи нито своя човешки облик, нито същността си на човешка личност.”
 
 ПАНКО АНЧЕВ

Споделете това: