26 МАРТ’23 – ДЕН НА ТРАКИЯ 110 ГОДИНИ ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ от 11.00

„ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ“
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРАКИЯ-ПЛОВДИВ-2008“
имат честта да Ви поканят
на честването на
26 МАРТ – ДЕН НА ТРАКИЯ
110 ГОДИНИ ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ
СЛОВО: ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР НЕНКОВ
С УЧАСТИЕТО НА АНСАМБЪЛ „ТРАКИЙСКА МЛАДОСТ“
ПРИ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
С ДИРИГЕНТ ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ

Споделете това: