23 Септември’21 Премиера на книгата „Ролята на масонството в борбите за освобождение на българите от османско иго“

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'евгений сачев иван тренев александър алексиев ролята HA масонството Ð борбите за освобождение на българите от османско иго първо издание អកាហ៍ Sកரம нитон'Забулените в мистериозност тайни на българското масонство в настоящото изследване за първи път се разкриват по един толкова неповторим начин – едновременно представяне на етапите на появата и на развитието на българското организирано и регулярно масонско движение с неговата обществена значимост в контекста на развитието на европейското и световното масонство.

Книгата е написана от авторите проф. д.ик.н. Евгений Сачев и Иван Тренев, с любезното предоставяне на документален материал и снимки от личен архив на колекционера Александър Алексиев.


Книгата разкрива методите на работа и връзка между българските националреволюционери и просветители масони с европейските и световните си братя, в т. ч. и с османските, и с руските масони. Целта представлява съзнателно и умно организиране на народна борба за политическа и социална свобода. В книгата за първи път са показани над 250 непубликувани снимки и документи от Българското Възраждане до Освобождението. Българското масонство е дало съществено съкращаване на пътя, който трябва да бъде изминат до Освобождението, защото са имали съпричастността и братската помощ в необходимите моменти на световното масонство.
Авторите определят масонството като синтез на категориите разум и морал, през който се пречупва социалната значимост на смисъла на човешкото съществуване. Ценностната система на масонското светоусещане и светоглед в личното и в масовото съзнание се опира върху значението на повелята на времето: „Познай сам себе си“. Този девиз е изсечен с големи букви върху фронтона на Аполоновия храм /8 в. пр. Хр./ в религиозния център „Делфи“.

Споделете това: