20 и 21 Февруари’22 – ПРОЕКТ „Гласът на младите изследователи“

АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ ТЪРСИ ПЛОВДИВЧАНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В „БАНКА ТАЛАНТИ“, КОЯТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ОСНОВАТА ЗА НАЦИОНАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ИЗЛЕДОВАТЕЛИ ИЗЛЕДОВАНИЯ.
„Асоциация на младите учени“ ви кани да се включите в проекта „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Проектните дейности стартират в града под тепетата. „Гласът на младите изследователи в Пловдив“ ще се състои на 20 и 21 февруари в Културен център „Тракарт“. Началото е в 12.30 часа.
Целевите групи на проекта са: млади изследователи на възраст между 15-29 години; представители на държавните университети; СТЕМ училища; бизнес; стартъп общността; гражданския сектор; научни организации и други заинтересовани страни.
Основната цел на проекта е за сътрудничество между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформата за цифрово сътрудничество между тях. В проектните дейности се развиват модули за изграждане на стимули, сферата на младите изследователи, за да продължат своята кариера в академичната и възможност за финансиране на технически проектни идеи.
Чрез ролеви игри, предназначени за участници, ще ви предоставим възможност за споделяне на вашите виждания, предложения и идеи за възможност за „изпълнение на науката“ в България.
Ще разисквани полезни и успешни европейски модели/практики за сътрудничество между държавите, бизнеса, образованието и науката, както и трансфера на иновациите и технологиите от науката към бизнеса.
Всички предложения и мнения ще бъдат анализирани и синтезирани във финален доклад, с цел подобряване и усъвършенстване на комуникационния баланс между наука – държава-бизнес. Докладът ще бъде представен пред държавните институции, които са служители с правилно функциониране на този процес – Народно събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа и други заинтересовани страни.
Ако сте на възраст между 15-29 години и търсите Вашият глас да бъде чут. Ако искате да сте субект, а не просто обект в политиката, това е Вашата платформа.
Попълнете цифровата анкетна карта, която ще служи за подбора на участниците в дейността по проекта.
Връзка към цифровата анкетна карта:  https://forms.gle/hbyhD6WE8xhQumgk7
Ще спазени всички въведени противоепидемични мерки на територията на Република България.
Телефон за връзка с Асоциация на младите ученици: 0887155003, Ралица Тодорова – заместник – председател.

Споделете това: