15 Септември’21 Премиера на книгата на д-р Красимир Асенов “ОТВЪД ОЙКУМЕНА. ГЛОБАЛНОТО ГЕТО”

Може да бъде изображение с 1 човек, книга и текстово съобщениеНовата монография на д-р Асенов „Отвъд Ойкумена. Глобалното гето“ е един забележителен труд, който ни въвежда в големите разломи на човешката цивилизация, сблъсъка на традиционните идеите с идеите на трансхуманизма, сурогатната реалност и екофашизма. От нечовешките гетата в Найроби, Бамако, Делхи и Момбаса, до поречията на Амазонка и Меконг, от циганските гета до Кашмир, Мегхавал и Гуджарат – едно пътуване не само във времето и пространството, но и в лабиринта на човешката и отвъд човешката същност.
Доц. д-р Надежда Илиева, БАН

Оставайки верен на своите научни търсения, д-р Красимир Асенов не само осветява нищетата и упадъка в ареалите на урбанистична хипертрофия, но преминава безпардонно и отвъд видимия хоризонт на ординарните каузални връзки между глобалното гето и новия световен ред. Монографията е забележителен научен труд, надграден с фина сетивност и интуиция, които ни позволяват да проследим фрагментите на една глобалност във всичките ѝ измерения на фона на натрапчивото усещане за разпад на стария традиционен свят.
проф. дн. Маргарита КарамиховаКнигата определено е предизвикателство към читателя и цялото общество. Авторът, д-р Красимир Асенов, не само провокира сетивата ни за дълбоките сеизмични промени в света, който познаваме, но ни въвежда и в друг, където феномените като глобално гето, „избухващи градове“, сурогатна реалност, трансхуманизъм и „дълбока екология“ не са хаотични и самопораждащи се процеси, а са резултати от целенасочената дейност на определени сили, които авторът се опитва да освети.
доц. д-р Георги Бърдаров

Споделете това: