10 Ноември’22 Премиера на “Човешката действителност” на Александър Николаев от 18.00

“Човешкото Участие в Действителната История
Битието на човек се основава на внимаване, стремене и действане.
Всичко, което можем да кажем за себе си, се отнася към нашето целенасочено участие в света, а всичко, което можем да кажем за света, се отнася към неговото участие в нашия живот. Тоест ние виждаме действителността от първото лице на целенасочено участващия жив човек.
Картата, която описва човешката действителност, е основана на нашето гледище и е насочена към нашата цел. Тоест картата на действителността е човекооснована и човеконасочена. Следователно истината за заобикалящото ни може да се намери единствено чрез човешка карта.
Езикът, който човек използва, за да опише своето битие, са историите. Те са човешките карти на действителността, защото именно чрез тях ние можем да опишем нашето участие в света. Следователно рамката, която описва битието ни, е във вид на човекооснована и човеконасочена история.
Човечеството има множество истории, които служат като основи на личночовешкия и на общочовешкия живот. Без тези истории ние биваме неспособни да подредим личния и обществения си живот, защото именно те биват картите, които описват начина за подредбата на личното и общото.
Подреждането на живота зависи от годността на картата, която използваме. Следователно определени истории цялостно разкриват човешката действителност, а други го правят единствено в частност. Първите са тези, които позволяват подреждането на личното и общото, а вторите са тези, които не го позволяват.
Всичко това ни показва, че човек участва в една действителна история и има нужда да разбере тази история за да може да подреди личния и обществения си живот. Тоест източника на историите и техния оценител е действителното положение на човека в света или е действителната история, в която участва човечеството.
Разбирането на действителната история е и разбирането на нашето битие, а това разбиране състои картата, която позволява подреждането на живота ни. Следователно истината за целенасоченото човешко участие е общочовешката история, която разкрива действителното положение, потвърждава човешкото битие и позволява подреждането на личночовешкия и на общочовешкия живот.”
Александър Николаев е млад автор, който разглежда връзката между психологията и теологията. Основен въпрос в работата му е представата за човека, как тя се отнася към здравето и общението, към миналото, съвременното и бъдещето, както и към големите въпроси за същността на действителността, на познанието и на оценяването.

Споделете това: