Колекция „Изкуство от страната на Догоните”

И тъй като се счита, че животът на планетата тръгва от Африка, на първо ниво можете да се запознаете с изкуството  от страната на Догоните. Само допреди един век догоните са били напълно неизвестни за света. През 1931г. френският етнограф Marcel Griaule случайно открива етническата група и остава поразен от техните познания за вселената, които те си предавали от поколение на поколение. Догоните се заселват през XV век на територията на днешната държава Мали, Западна Африка, на юг от Нигер, в гънките на  платото Бандиагара, като изместват народа на Телемите.  Смята се, че хората Телем са били пигмеи или “малки червени хора”, които построили жилища около основата на платото, както и директно в скалите.  Някои постройки  на Телем, най-вече зърнохранилищата, все още се използват от догоните. В страната на Догоните наричат хората Телем – „летящите хора”.

Платото Бандиагара е неповторима природна забележителност с дължина 220 км и височина от 100 до 500 м.  В основата му   се намират около 700 селища на догоните с уникална и самобитна архитектура – паметник на Юнеско.  Догоните продължават да живеят по първичен начин без електричество и добиват водата от 100-метрови кладенци на ръка. Преживяват природосъобразно, благодарение на  трудния добив  на храна от Саваната, съхранявана изсушена на горещия вятър.

Духовният  водач на догоните, наричан Огон,  се избира  от старейшините. След което трябва да следва шестмесечен период на инициализация. Огонът носи бели дрехи и никой не бива да го докосва, контактува само с определени старейшини и спомага за решението на фундаментални духовни проблеми. Девица се грижи за него, почиства къщата, подготвя храната му и се  връща в дома си през нощта. Огоните са духовните преносители и паметта на познанията на племето. Те разказват, че в небесните висини се намира звездата Сигуи (Сириус), около която  кръжи звездата „По Толо” (в превод „житено зърно”). Това не може да бъде видяно с невъоръжено око. По думите на Огона една пълна обиколка на По Толо около Сигуи продължава 50 години. Удивителното е, че едва през 1970 г. е направена фотография на спътника По Толо, (наречен от астрономите Дигитария) и изчислено, че пълната му обиколка около Сириус е точно 50.04 години. Учените определили, че размерите на Дигитария практически съвпадат с размерите на Земята, като уникалното в случая е нейната маса – 50 тона на кубичен сантиметър. Това потвърждава разказа на вожда, че един кубичен сантиметър от тази звезда не може да бъда повдигнат от жителите на цялата земя! По тази причина веднъж на всеки 60 години догоните организират големи тържества в чест на Сигуи. По време на церемонията, която продължава от 2 до 5 години, звездата се вижда през малка цепнатина в една от пещерите. При този ритуал догоните се посвещават на предаването на познанията си и тълкуванието им. Сложна серия от танци на мъже, носещи специално изработени дървени маски (като показаните в колекцията), са част от церемонията.

Догонските скулптури не се правят публично,  скрити са  от  очите на семействата,  съхраняват се  от Огона. Мистерията се дължи на символичния смисъл  в ритуалите при самия процес на изработване.Темите в догонското изкуство  включват  фигури и маски. Маските са ритуални за свещенодействия и церемонии. Фигурите са сакрални предмети, одухотворени от тяхната митология. Представените дървени скулптури и маски поразяват със своята първичност – подчертани и подсилени от енергизираната магнетичност на изящния пластичен език, носещ непосредственост на изказа, сила на внушението и изразителност на формата.  Трудна е датировката на изображенията поради факта, че те и до сега са в ритуална употреба и символиката ни връща столетия назад, повтаряща се в своите послания и техники.

Споделете това: