Изследователски център-музей “Тракарт”

Изследователски център-музей “Тракарт” е център за изследвания и културен туризъм, социални взаимодействия и международен обмен, с възможности за провеждане на срещи, семинари, дискусии. Виж още

В своята 30 годишна дейност, „ТРАКАРТ“, с Artcenter Trakart Residense и Културен център-музей „Тракарт“, положи системни усилия в структурирането на работеща икономически устойчива организация, базирана върху своя материална база и специализирани културни оператори в посоките на своята дейност. Изпълвайки със съдържание логото си „Синтез на античност и съвремие“, съвсем естествено се стигна до необходимостта „ТРАКАРТ“ да изработи и осъществи своя програма – Trakart Research Center/Тракарт изследователски център – музейно пространство, което ще работи и като изследователски център.

   Разположени на четири нива, експозициите  проследяват еволюционното развитие и предходните ни култури – вкаменелости от палеолита  до днес. В експозициите са съвременно преплетени оригинални движими паметници на културата от единствените официално регистрирани в Пловдив частни колекции на Фондация „Тракарт-2000” и „Сбирка Ватеви“.

Убедени в необходимостта непрекъснато да се популяризира българския принос в световната културна съкровищница, Изследователски център-музей “Тракарт” работи усърдно за това, той да  намери достойното си място в общия европейски дом на обединена Европа.

Споделете това: