7 Юни‘2018 Открита лекция на тема: „Китайския модел и съвременното цивилизационно развитие“ 10.00 и 14.00

Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) и Културен център „Тракарт“ организират открита лекция на тема: „Китайския модел и съвременното цивилизационно развитие.  Лектор проф. Марин Русев. Лекцията е подходяща за членове на географската колегия , както и за заинтересовани по темата учители по история и философия. След лекцията ще се проведе и кратка дискусия по проблемите на училищното географско образование в България и дейността на АПГР.

За удобство на учителите, заети в първа или втора смяна, ще има две лекции – от 10.00 ч. и от 14.00 ч.

Лекцията е част от мероприятията, които провежда АПГР през настоящата юбилейна година, посветени на:

-150 г. от рождението на академик Анастас Иширков (1868-1937 г.)                      -120 г. от началото на висшето географско образование в България (първата академична лекция по география в СУ „Св. Кл. Охридски“)                                    -100 г. от основаването на Българското географско дружество


Професор Марин Русев,завършил средното си образование в Гимназия “Добри Чинтулов” – гр. Сливен, висше образование в СУ” Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, катедра География на стопанските отрасли и комплекси, направление География на страните; Квалификация – географ-икономгеограф-страновед, защитил докторантура в Санктпетербургския държавен университет, факултет География и геоекология, катедра Икономическа география и социална екология с  Научен ръководител  –  професор дгн СЕРГЕЙ ЛАВРОВ –  Президент на Руското географско дружество. В момента  е преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“  и Председател на АПГР.

Споделете това: