7 Юни‘2018 Открита лекция на тема: „Китайския модел и съвременното цивилизационно развитие“

На 7 юни Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) и Културен център „Тракарт“ организираха открита лекция на тема: „Китайския модел и съвременното цивилизационно развитие.  Лектор проф. Марин Русев. Лекцията е част от мероприятията, които провежда АПГР през настоящата юбилейна година, посветени на:

-150 г. от рождението на академик Анастас Иширков (1868-1937 г.)

-120 г. от началото на висшето географско образование в България (първата академична лекция по география в СУ „Св. Кл. Охридски“)

-100 г. от основаването на Българското географско дружество

Професор Марин Русев,завършил средното си образование в Гимназия “Добри Чинтулов” – гр. Сливен, висше образование в СУ” Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, катедра География на стопанските отрасли и комплекси, направление География на страните; Квалификация – географ-икономгеограф-страновед, защитил докторантура в Санктпетербургския държавен университет, факултет География и геоекология, катедра Икономическа география и социална екология с  Научен ръководител  –  професор дгн СЕРГЕЙ ЛАВРОВ –  Президент на Руското географско дружество. В момента  е преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“  и Председател на АПГР.

Споделете това: