5 Декември’18 Представяне на книгата „Антропология на „гетото“ – пространство и култура“  с автор д-р Красимир Асенов

Ареали на скрита или невидима география, гета, махали … Наричани с различни имена, за        д-р Красимир Асенов – етнолог/културен антрополог, това са гетоизирани градски структури, характерни с тяхната субкултура, индигенизация, етническо смесено население, компрометирана инфраструктура и хаотично застрояване. Книгата ,,Антропология на ,,гетото“ – пространство и култура“ на      д-р Асенов е опит да се опишат и анализират факторите, които обуславят възникването, пространственото и културното развитие на една гетоизирана градска структура. Чрез иновативни и интердисциплинарни методи, авторът за пръв път в страната, предлага на читателя да погледне „гетото“ осветено отвътре – навън.

Като отива отвъд множеството измислени истории и научно конструирани образи на живота на тъй-наречените ромски общности, д-р Асенов не само проследява пространствените и културните процесите в едно пловдивско „гето“, но търси и каузалните връзки, формиращи отношенията, дистанциите и конфликтите между макрообществото и ромското малцинство.

Представи проф. Мария Шнитер

Споделете това: