30 ноември‘ 17 Премиера на книгата БОГОМИЛСКАТА АЛТЕРНАТИВА/THE BOGOMIL ALTERNATIVE от д-р Веселина Вачкова

На 30 ноември в Културен център-музей- „Тракарт“  се състоя премиерата на книгата БОГОМИЛСКАТА АЛТЕРНАТИВА/THE BOGOMIL ALTERNATIVE, с автор д-р Веселина Вачкова, издание на ТАНГРА ТанНакРа ИК. Книгата се издава през 2017 година. Това е 1852-та година от началото на българската държавност в Европа (165 г.) и 1336-та година от създаването на Дунавска България (681 г.) от кан Аспарух.

България – най-старата европейска държава, съществуваща под едно и също име повече от осемнадесет века и съхранена до днес от българската нация.

Д-р Веселина Кирилова Вачкова е преподавател по история и история на културата в Националната гимназия за древни езици и култури и лектор по средновековна история в Националната Художествена Академия: Автор, съавтор и издател е на множество монографии, колективни изследвания, сборници от научни конференции, студии и статии, сред които: „Един Път, един Храм, един Дворец и десет века история (От Скретиска до Koстинброд,  4-14 в.)“, С. 2016; „Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации”. С., 2013;„Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI B.)”/Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd – mid-6th c. AD)“. S., 2012; „Белите полета в българската културна памет”. С„ 2010; „Симеон Велики – пътят към короната на Запада”. С., 2005; „Традиции на свещената война в Ранна Византия”. С., 2004; „Les images et les réalités des frontières eh Europe médiévale (III-XI siècle).“ S., 2006; „Мистерията на българските стенописи, т. 1 Да докоснеш Бога”, т. 2 ..Свещената история и историята“, (съавтор М. Шабаркова-Петрова). С., 2014, 2015; Българска национална история, т. 3 (съавтори Г. Атанасов, Пл. Павлов), Велико Търново, 2015.

Споделете това:

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван