3 Юни‘21 Представяне на книгата „Раковски 200 години безсмъртие. Един световен мъж“


Представяне на книгата „Раковски 200 години безсмъртие. Един световен мъж“, във връзка с 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски и във връзка с определението на годината 2021 за година на Георги Раковски!
В памет на Георги Раковски издателство „Нитон“ отпечата комплект от четири книги във футляр за народна употреба и опознаване на великия възрожденски революционер, с пояснения за неговия колосален научен труд!
В последната книга „Раковски – 200 години безсмъртие“ авторът Иван Тренев е дал пояснение върху всяка една от книгите на Георги Раковски, неизвестни факти за живота и делото му, свое становище за значението на Раковски за българския народ, история и език, както и за огромния му принос към българщината на балканите. Дадени са много допълнителни материали, които осветяват връзките на Георги Раковски с възрожденските дейци Левски, Ботев, дейци на „Етерията“, дейци на младотурците, младорусите, младосърбите и т.н. Трябва да осъзнаем, че Георги Раковски е излязал далече от българската рамка и е значим както за нашата история и съществувание, така и за европейската култура, дори за далечна Индия, където той е наречен НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ НА ИНДИЯ!
Книгата е написана на достъпен за масовия читател език. Тя представлява интерес като училищен материал, като материал за патриотични формации, клубове и читалища и също така за конкретно интересуващи се за българската история граждани с поднесените нови данни за изследователи на българската история и живота на самия Раковски, който до днес оставаше в сянка!

Споделете това: