3 Декември’18 Премиера на книгата “Джумая джамия и Имарет джамия в Пловдив” на проф. Любомир Миков

Районно мюфтийство и Мюсюлманско настоятелство в Пловдив
представят книгата на проф. Любомир Миков “ДЖУМАЯ ДЖАМИЯ И ИМАРЕТ ДЖАМИЯ В ПЛОВДИВ” (история, специфика и съвременно състояние).
В албумното издание се разглеждат трите съхранени до днес джамии в Пловдив – Джумая джамия, Имарет джамия и Ташкьопрю джамия, която се намира в близост до каменния мост на река Марица.
Пловдив е град с изключително богато архитектурно наследство и до 70-те години на ХХ век османската култова и гражданска архитектура е заемала място в града, в която доминиращ дял е имала джамийската архитектура.
Към средата на XVII век, според Евлия Челеби, в града е имало 53 джамии и месджиди. Този впечатляващ брой може би е преувеличен, но въпреки това той е по-скоро приблизителен, отколкото нереален.

Споделете това: