29 Април’24 – Иван Гранитски представя “Енергията на българския дух” от 18.00

Изследователски център-музей “Тракарт” и Издателство “Захари Стоянов” представят „Енергията на българския дух“ на Иван Гранитски. Книгата е плод на 30-годишно изследване на националното чувство в българската литература и неговата еволюция, анализирано и тълкувано в творчеството на различни наши поети и белетристи.
Темата за енергията на българския дух е вечна, към нея са посягали редица наши философи и народопсихолози, публицисти, писатели, казва Иван Гранитски. Той е запленен от тази тема и повече от три десетилетия пише за автори, които представляват етапи от разгръщането на енергията на този български дух. Акцент в книгата е начинът на събуждане на енергията на българския дух, на народностното самосъзнание. Специално място в изданието Гранитски посвещава на „чудото на българското Възраждане, от 1830 г. до Раковски и национал-революционните движения“. Чудото на възраждането на българския дух според Гранитски се крие в това, че генетичната даденост на българите не е позволила да умре спомена, че сме имали велика държава, минало и история.

вход свободен

Изследователски център-музей “Тракарт”

Пловдив, ул.”Княз Александър I Батенберг” 25

Споделете това: