26 Ноември’18  Представяне на книгата „Сюжети за вятър“ на Славка Зашева

„Сюжети за вятър“ дава право на читателя сам да си сглоби сюжет. В отделните раздели са заложени предложения за избор на различните елементи на сюжетната линия. Всеки е свободен сам да избира набора от събития, всяко от които е резултат от предишното и причина за следващото. Основното в тази книга е свободата, затова вятърът е почти във всяко стихотворение. Свободен избор. Свобода на движението. Лекота. Затова има и бели страници, за паузи, за вдишвания, за оставане насаме със себе си. Затова всичко излишно е сведено до минимум – да не тежи полетът, да е лек. Пренебрегнати са цветове, форми, орнаменти – читателят е оставен единствено на усета си за тях…

Славка Зашева е родена в Пловдив. Живее и работи в Стамболийски. Има публикации в печатни и електронни медии, сред които електронното списание „Литературен свят”,                 в-к „АзБуки”,  в-к „Литературен глас“. Нейни творби са номинирани и влизат в сборниците на Националния конкурс за учители творци през 2013 г., 2015 г. и 2017 г. Славка Зашева присъства като автор и в Алманах от конкурса „13 черни котки“ – 2018г. на „Български издател“. Автор е на стихосбирката „Родена от пръст и жарава” (2014). Член на Дружеството на писателите – Пловдив.

Книгата представи Елена Диварова

 

Споделете това: