25 И 26 ЮНИ’22 – НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАКИТЕ-БОГОВЕ И ГЕРОИ”, част от МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ “ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА” 2022


На 25 и 26 юни 2022 г. в Културен център „Тракарт“ се провежда Научна конференция на тема “Траките – богове и герои”, в която ще участват изтъкнати учени траколози и културолози – проф. Ваня Лозанова, проф. Анатолий Кльосов, проф. Добрин Денев, доц. Веселина Вачкова и др. Ще бъдат прожектирани филмите “Монетосеченето при Севт III” и „Ангелогласният“ по време на конференцията.
25 ЮНИ /СЪБОТА/ 09.00 ЧАСА
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ТРАКАРТ“
09.00-09.30: Регистрация
09.30-09.45: Приветствени думи от
д-р Георги Иванов – Жорж Трак /модератор/
09.45-10.15: Богдана Кривошиева
„Нов прочит на изобразителния текст на мозайката на сграда „Ейрене”
10.15-10.45: Пламен Петков
„Ариана-Ваеджа – древната страна на арианите (арийците)“
10.45-11.00: Кафе пауза
11.00-11.30: гл.ас. Стоянка Димитрова
„Мотивът “укриване на съкровища в речното корито” в античната литературна традиция“
11.30-12.00: проф.д-р Ваня Лозанова
“Морският старец на Бизантион”
12.00-12.30: д-р Ружа Попова
„Thraco-Anatolica: етнически движения, етнонимически проекции, история и митология на Балканите на границата на две хилядолетия (края на 2 – началото на 1 хил. пр. Хр.)“
12.30-13.00: гл.ас.д-р Божидар Драганов
“Произход, семантика и паралели на някои орнитоморфни елементи в тракийското изкуство”
13.00-14.00: Обяд- кетъринг
14.00-14.30: доц. д-р Иво Топалилов
„Мита за Основателя на града в Месамбрия“
14.30-15.00: доц. д-р Веселина Вачкова
„Покажи ми главата на Царя“
15.00-15.30: проф. Добрин Денев
“ЧИСЛОТО НА ДВИЖЕНИЕТО”
15.30-16.00: Кафе пауза
16.00-16.30: проф. Анатолий Клёсов
„Произход на древните арии и етруски“
16.30-17.00: Йордан Табов и Георги Гачев
“Анализ на данни за генетичната близост на балканските народи”
17.00-17.30: д-р Стефан Янакиев
„Няколко бележки за населението на античното селище при с. Чомаковци, Плевенско“
17.30-18.00: Никола Простов и Веселин Банчев
„Дилемата – връх Свобода или Енихан“
26 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/ 09.00 ЧАСА
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ТРАКАРТ“
9.00-09.30: Иван Даракчиев
„От Слънцепоклонничеството към единобожието – размишления върху податките за изначален монотеизъм у Арите-Траки“
09.30-10.00: Варта Корисян
„Пловдивският Акропол е по-древен от Партенона“
10.00-10.30: Петко Атанасов
“Небесни символи от Tракия”
10.30-11.00: Веселин Банчев
„Триименния връх „Свобода“, доказателство за невероятната народна памет“
11.00-11.15: Кафе пауза
11.15-11.45: Таня Доганова
„”ЙОАНКУКУЗЕЛ” – Епоха и творчество на първият български композитор“- 8 минутен филм „АНГЕЛОГЛАСНИЯТ”, производство
СХДФ/1966
11.45-12.15: Димитър Димитров FLS
“Кои и какви са били древните данайци и дарданци – от Орфей до Шекспир”
12.15-12.45: Юри Атанасов
„Ариана-Ваеджа – древната страна на арианите (арийците)“
12.45-13.15: Константин Каменов
“(ПРОТО-) БЪЛГАРСКОТО КОЛЯНО ХУРИТИ – СОГДАИ(УНОГЕ) – КЕМУНЕ – БУРДЖАН”
13.15-14.30: Обяд – кетъринг
14.30-15.00: Любомир Петков
„Додекаедърът: Символ на Новия световен ред?“
15.00-15.30: Детелина Денчева
“За Паисий Хилендарски от дистанцията на времето”
15.30-16.00: Ставри Топалов
“Розата – Балкански символ от 4 век пр.Хр., по нумизматчиски свидетелства”, прожекция на филм
16.00-16.30: гл.ас. Петър Кацаров
“За Божествената династия, траките и тайната на сфинкса”
16.30-16.45: Закриване на Научна конференция
„Траките-богове и герои“
Проектът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, с любезното съдействие на Район Южен и в сътрудничество с Държавен културен институт към Министерство на външните работи, Института по тракология към БАН и с медийното партньорство на Радио Пловдив.
ВХОД СВОБОДЕН

Споделете това: