23 Октомври’18 Представяне на книгата “Право на интелектуална собственост” и дискусия на тема “Защита на интелектуалната собственост в ерата на съвременните комуникации” 

Сдружение за правна помощ на потребителите представи на пловдивската публика книгата “Право на интелектуална собственост” с автори проф. дюн Цветана Каменова, проф. д-р Стефан Стефанов, д-р Мадлен Кавръкова и доц. д-р Димитър Деков.

В Културен център  „Тракарт“ в Пловдив гостуваха авторите и запознаха публиката с правната уредба в областта на интелектуалната собственост, и разясниха, че текстът е насочен към широка аудитория с интереси към проблемите на авторското право и индустриалната собственост.

 

Книгата поражда любопитство и в представителите на медиите и мениджърите в изкуството, тъй като коментира случаи на използване на интелектуална собственост в съвременните комуникации, като:

-може ли в социалните мрежи да се постави линк към страница с чуждо авторско право?

-кой може да използва вашите снимки в социалните мрежи?

-кои лица имат права върху музикални и филмови произведения?

-има ли предимство защитата на интелектуалната собственост пред защитата на личните данни?

Книгата е създадена по проект “Правна защита на интелектуалната собственост: Кой има нужда от нея? Защо?”,  осъществяван с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office), договор 1320180013.

След представянето се проведе дискусия на тема “Защита на интелектуалната собственост в ерата на съвременните комуникации”, а като част от популяризацията на актуалната информация присъстващите получиха книгата безвъзмездно.

Куратор на събитието бе проф. д-р Любомир Караджов, преподавател по публични комуникации в АМТИИ.

Споделете това: