23 Ноември’18 Представяне на книгата „Езически погребален обред в Средновековна България VII – IX век” на д-р Катя Меламед

Културен център “Тракарт” представи на пловдивската публика книгата „Езически погребален обред в Средновековна България VII – IX век” на д-р Катя Меламед.

Пътят на всяко преселение е очертан от гробове.
Трудът проследява етно-културните процеси в българското пред-християнско общество, факторите, които ги обусляват и модела на социална организация през VII-IX век. Основният емпиричен материал идва от ранносредновековните некрополи, известни от днешните български земи. Археологическите извори са представени в аналитичен каталог, който включва всички известни досега езически некрополи и е първи по рода си в българската литературата.

Обоснован е терминът Балканска култура за изследване на историческата и културната среда, в която се вписват некрополите и която влияе върху формирането на старобългарската култура. Изследван е географският фактор, изключително важен за развитието на социалните и културни процеси на Балканите. Прекомерното разнообразие от елементи и влияния, предизвикани от него, не е изгубило въздействието си и днес.


Представен е опит да се проследят събитията, които се случват на територията на днешна България през ранното средновековие. Разгледан е механизмът, по който се развива културата, съчетала в себе си поведението, практиките и традициите на разнородни по произход групи население, заселени по различно време и в различна среда на Балканите, за да се консолидират в единен народ през X век.

Споделете това: