21 Ноември‘ 18 Събитие по повод Деня на християнското семейство и 5 години ЦНСТ „Майка Тереза”

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив организира изложба  и театрална постановка на деца от Центъра,  по повод Деня на християнското семейство и 5 години ЦНСТ „Майка Тереза”

 „СЕМЕЙСТВОТО СМЕ НИЕ!”

Картините са нарисувани от деца, които не живеят при своите родители и обединяват посланията за ценността на семейството, приемането на различните и уважението към всяка личност. С изложбата младите автори искат да покажат на обществото, че всички деца имат право на мечти и да се радват се на детството си, а добрата грижа и любов ги учи да правят добро за другите, независимо дали живеят в своето семейство или в алтернативна грижа.

С подкрепата на Културен център Тракарт; БЧК Пловдив;  Асоциация Лицеви Аномалии; ММ Парти

С тези послания и със съдействието на Асоциация за лицеви аномалии (АЛА) децата подаряват продуктите на своя труд и талант на други деца в трудна ситуация, а именно пациентите на Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца в УМБАЛ Свети Георги – Пловдив.
Рисунките си възпитаниците на ЦНСТ „Майка Тереса“ са подготвили с подкрепата на художника Камелия Христева.

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Споделете това: