21 Май’22 ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА НА СТИЛИЯНА ДИКОВА “РЕЗОНАНСИ”

Организатори на премиерата на стихосбирката на г-жа Стилияна Дикова бяха Българското астронавтическо дружество – клон Пловдив и Сдружение Славянски свят -Пловдив.

БЪЛГАРСКОТО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – има основна  цел  да подпомага  развитието на космическите и авиационни изследвания.

СДРУЖЕНИЕ СЛАВЯНСКИ СВЯТ –              е с  основни цели  провеждане на конкретни прояви  в областта на културата, просветата, изкуството, образованието и спорта. Двете сдружения през последните години са насочили своята дейност, освен за реализиране на основните цели, определени от уставите им,  така също и  към организиране на културно-просветни мероприятия, като: представяне на новоизлезли книги, стихосбирки, организиране на фотографски изложби с историко-патриотична, авиационна и космическа тематика, беседи по актуални международни теми, задълбочаване на културните контакти с много  славянски страни.  Г-жа Стилияна Дикова е родена на 10.02.1950 г. в гр. София в учителско семейство. Завършва 23 гимназия „Ф.Ж.Кюри“ – София. От 1969 г. до 1974 г. е студентка във Факултета по журналистика на МГУ „М. Ломоносов – Москва.

От 1975 г. до 1979 г. работи в Окръжния съвет за култура Пловдив, като окръжен програмен ръководител. От 1979 г. до 1983 г. е на работа в Софийската народна опера, а от 1983 г. до 1989 г. е член на ръководството на Комитета за култура. След 1989 г. създава фирма „Дикра Стил“ и се занимава със собствен бизнес.

Има издадени две книги – стихосбирките „Безклетвена жена“ през 2000 г. и „Резонанси“ през 2022 г. Тиражите на книгите дарява и подарява. По-голяма част от творчеството и е неиздадено.

Споделете това: