18 Октомври’19 „Заедно в Сърцето на Лемурия“

На 18 октомври в културен цетър “Тракарт” се състоя представянето на книгата „Телос-пробуждане на съзнанието на петото измерение“ с автор Свидна Тачева и беседа-разговор за лемурийската цивилизация. Доктор Румен Стоилов, също  участва в събитието със своя беседа за лемурийската цивилизация.

ЗА КНИГАТА

Книгата, „Телос-пробуждане на съзнанието на петото измерение“ се основава на философията и учението на древната лемурийска просветена цивилизация, изградила своето общество, водена от енергията на безусловната Божествена обич, вибрираща на честотата на Пето измерение.

Това е цивилизацията, която пази енергийния баланс на нашата планета, на която е възложено от Йерархията на Светлината да ръководи процеса на преминава-нето на човешкия ум към многомерното Съзнание в пето измере-ние. Процес, който осъществява издигането на всички живи същества на по-високи вибрации, това, което езотериците наричат ВЪЗНЕСЕНИЕ, а физиците – КВАНТОВ СКОК.

Книгата е предназначена за всички, които търсят себе си.

Тя няма да ви насити, защото всеки път, когато разлиствате нейните страници, ще се преоткривате, докато не настъпи вечната пролет във вашата душа.

Тази книга е за света, който съществува във всеки от нас, който носим в себе си и наричаме духовен, невидим свят. Това е светът на нашите мисли, вярвания, емоции, мечти, които намират отражение и проявление в заобикалящата ни материална среда.

Наричаме го фантазия, въображение, нереален, измислен свят, без да си даваме сметка, че всичко е кондензирана енергия в действие, организирана в една единна матрица от Единното Съзнание, придобиващо индивидуални характеристики чрез всеки един от нас.

“Това, което вибрира, ученият нарича енергия, метафизикът – дух, а вярващият – Бог. Независимо какво име ще дадем на тази действителност, тя съществува и нейната честота на вибриране определя формата на проявлението, което в крайна сметка е израз на една сила, на едно единно съзнание, към което се връща земята с вибрациите на енергията на любовта.”

 Из “Закон за вибрациите”

 ЗА АВТОРА СВИДНА ТАЧЕВА

Здравей скъпи читателю, ти, който държиш тази необикновена книга, родена от дълбините на моето сърце. Позволи ми да се обърна към теб и да се представя с няколко думи. Казват, че датата, мястото, времето и средата, в която човек израства, са свързани и определящи за нашия творчески път. Родена съм в град София на 7 март 1961 г.

От майка ми, преподавател по литература, се научих да ценя красотата, да я търся и преоткривам в заобикалящия ме свят. От малка се идентифицирах с тези приказни герои, които борейки за победата на светлината над тъмнината разпалваха в мен чувството са истинност и справедливост. От малка обичах да се усамотявам и да живея в магията на прочетеното, оставило дълбоки емоционални следи в мен.

Сега, когато се върна назад, осъзнавам, че всеки наш избор не е случаен и е свързан със следващия етап от нашия духовен път. Така например любовта ми към френския език ме накара да запиша и завърша френска филология, което ми даде възможност да се докосна до най-големите просветителски умове в световната литература.

Магическият и тайнствен невидим свят, присъстващ в мислите ми, винаги ме е вълнувал и не съм преставала да търся скрития смисъл на събитията и вътрешното познание, произтичащо от тях. Усещах взаимосвързаността на всички аспекти от живота и се опитвах да си обясня връзката между тях. Може би именно затова още от ранните си младежки години бях привлечена от езотеричната литература. „Диагностика на кармата“ на Лазарев бе първата книга, която преобърна моята представа за света. Луиз Хей и нейната необикновена книга „Излекувай живота си“ ме отведе към нестандартната медицина и към влиянието, което имат над нас мислите и вярванията като проявление на светлинния духовен свят. Посланията на учителя Дънов и на възнесените учители откриха за мен една нова перспектива на възприятие за мен самата и за човешката същност изобщо.

В търсене на Вътрешната сила в нас попаднах на публикации за Лемурия и за лемурийския град на светлината Телос „Общуване с Духа“. В мен се пробуди невероятно желание да науча повече за тази цивилизация. В резултат на моите проучвания разбрах, че съществува международна фондация Телос, която се занимава с разпространяване на учението на лемурийските ни братя и сестри, със седалище в Канада и успях да осъществя контакт с нея.

Присъствах през 2013 г. на десетдневен духовен семинар във Франция, организиран от Фондацията, осъществен от Денис Лаберж, канал на възнесения учител и върховен жрец на Телос – Адама. Именно там, чрез ежедневно приеманите от Денис послания от учителите, успях да почувствам в себе си лемурийската енергия, нейната сила и мощ. В своето сърце разбрах, че съм се докоснала до Живата Истина на Създателя, чиято мъдрост се разкрива пред нас в трите книги Телос от канадката Аурелия Джоунс.

И категорично насочих духовните си търсения в тази посока. От този момент за мен започна най-необичайното и вълнуващо пътешествие в преоткриване на моя ИСТИНСКИ духовен свят.

Споделете това: