18 Март’19 Откриване на изложба „Калиграфско-художествени школи и писарски средища

На 18 март в 18.00 ч. в Културен център „Тракарт“ в Пловдив, като съвместна инициатива, беше открита изложбата „Калиграфско-художествени школи и писарски средища : Образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека“. Разнообразният състав на славянските ръкописи от колекцията е показателен за процеса на миграция на книжовните паметници през Средновековието и в по-нови времена. Изложбата представи най-значимите писарски средища в периода ХV – XVIII в. и ярки образци от ръкописните школи в копия върху винил: етрополската школа с Требник на йеромонах Даниил; карловско-аджарската школа с Поп Йовков пентикостар на поп Йовко и Октоих на Станко Граматик; кукленската школа със Служебен миней за месец юни на Кръстьо Граматик; котленската школа с Котленски сборник, средата на XVI век, Сборник от слова на Йосиф Брадати от Рилската школа. В изложбата бяха показани още много образци на писари и калиграфи от тези школи.

През 2018 г. изложбата беше представена при голям интерес във финландската столица Хелзинки и Тарту, Естония.

Изложбата  бе показана в Културен център „Тракарт“ от 18 март до 8 април 2019 г.

Споделете това: