15 октомври’20 Среща с проф. Александър Томов

На 15 октомври 2020 г. проф. Александър Томов представи икономическата доктрина на Движение “Заедно”, с основни жалони на програмата:
* Подпомагане на растенията на BVP до 6-7% годишно.
* Доближаване на доходите до европейските (средна заплата 2400 лв).
* Откриване на нови работни места (до 30 000).
* Преки чужди инвестиции и нишова стратегия (37 ниши).
* Увеличаване на износа до 40 млрд. евро през 2025 г.
Споделете това: