15 Ноември’18 Представяне на стихосбирката „Есенно“ на Венета Архангелова  

Венета Арахангелова предизвиква всеки, докоснал нейния изящен стих да влезе в несъгласие със самия себе си, да надхвърля битово-материалното в действителността, да преодолява несъвършената си човешка природа и да оправдава и доказва градивното си човешко предназначение.  Акад. Марин Кадиев

Споделете това: