09 Октомври’20 Премиера на книгата “Светли пристани” на Роза Балтова

„Роза Балтова живее и работи в Пловдив като учител по български език и литература. Завършила е Немска езикова гимназия„ Бертолт Брехт “и Пловдивския университет„ Паисий Хилендарски “, специалност Българска филология. списание „Тракия“, в сп. „Литература в средното училище“, във вестници и в специализирани сборници / и на учебни помагала.

За принос към системата за образование е удостоена с награда за редица, между които първоначално се издава „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и началната значка в град Пловдив. Осъзнатият пиетет към словото чертае нейния път в поезия. Стиховете на Роза Балтова предлагат най-високото качество на съвременната жена. В книгата „Светли пристани“ изящно се съчетава богата образност и фино художествено осмисляне на въпроси, които се докосва всеки. Това е една цялостна и богата на внушенията книга, дошла съвсем съвременна, за да покажете пътя към зрелия творец, за да видите с много търсене и любов плодове на поезията и живота. ”
Елена Диварова

Споделете това: