Фондация “Тракарт-2000”

Фондация “Тракарт-2000″ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза.

Дейност:

 Възраждане на българските художествени традиции.

 Реставрация на паметници на културата и сгради с национално значение.

 Обучение на млади автори и таланти.

 Екология и градоустройство.

Фондация “Тракарт” 2000 участва и работи по национални и международни проекти от 2000 година:

През Април 2016 г. Фондация “Тракарт-2000” стартира проект “Театралната история върху релефа на Пловдив”, финансиран по програма «Пловдив за младите». Проектът е насочен към млади хора от пловдивските училища и университети, в това число и младежи със специални нужди, и от малцинствените групи.

Предвидени са запознаване с историята на Пловдивския театър чрез лекции и творчески занимания и изграждане на основни познания върху историята и сценичната култура на Пловдив. Освен знания, у участниците в проекта ще се формира и общо отношение и потребности от култура и образование.

В 135-тата година от официалното създаване на Пловдивския театър и като подготовка за събитията на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, лекторията за историята и срещите със съвременни дейци на театъра – драматурзи, артисти, режисьори, сценографи, оставили своята следа в театралния летопис и в съзнанието на зрителите, ще има положителен резултат върху отношението на младите хора към съвременните културни прояви.

Като интерактивен метод на обучение ще бъде включена и разходка по театралните места в релефа на Пловдив. Защото театър може да се прави не само в известните театрални зали.

Повече информация може да намерите на сайта на проекта https://teatralnaistoriaplovdiv.wordpress.com/

От 1 септември 2011 г. ТРАКАРТ работи съвместно с НЦРС (Национален център за рехабилитация на слепи) по проект „Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. ТРАКАРТ е подизпълнител на ключови дейности в проекта – обучение по керамика, грънчарство и мозаистика  на зрително затруднени лица и  е ангажиран  с издаването на албум с релефни копия на мозайки, подходящи за разглеждане от хора със зрителни увреждания.

През 2011г. ТРАКАРТ в партньорство с фондация „Майки срещу дрогата” по програма „Рестарт”, с финансовата подкрепа на „Развитие на човешките ресурси” обучи младежи в  технологиите за работа  със стъкло, мозайка и керамика . Арттерапията бе в основата на заниманията, дала възможност на младежите  да се увлекат по непознати възможности на изобразителното изкуство.

„Да докоснеш или не” – проект, реализиран по европейска програма „Култура -2000”,който даде възможност на незрящи млади хора да се докоснат и опознаят културното наследство на град Пловдив и античните мозайки на Филипопол; да изработят копия на антични мозаечни мотиви.  С помощта на младежите успяхме да увеличим нивата на опознаваемост на различните цветове като ги обозначихме с различни фактури, което позволи разчитането на декоративните елементи и от напълно незрящи.
Младежите изработиха копия от пластелин и керамика. Част от постигнатите резултати изпратихме на изложба в Остелато – Италия, а други предоставихме  в Национален център за рехабилитация на слепи.

„Визия за Рим” – проект, реализиран по европейска програма „Култура -2000”,свързан с интеграция на младежи с увреждания и  младежи поставени в неравностойно социално положение от 6 държави. Проектът  проследява различни специфични културни особености, характеризиращи първата пан-европейска форма на културно и социално обединение – Римската империя.

4616

“Традиции в бъдещето” – обучение на деца от домовете за сираци и младежи  в  традиционните художествени занаяти.

Regain– реализиран по програма “Еqual” – обновяване  ресурсите и майсторските умения на занаятчиите от Нормандия, използвайки възможностите на запазените художествени традиции в България. Обучени бяха 120 младежи на работа с керамика, текстил, метал и стари строителни техники в рамките на 3 години с цел  интегрирането на хора извън трудовата заетост в икономическата и социална среда.

Споделете това: