Mозайка от късноантична жилищна сграда “Ейрене”

Късноантичната перистилната жилищна сграда „Ейрене” с подови мозайки е една от най-забелижителните сгради в античния Филипопол.

 

 

 

ТРАКАРТ изгради, експонира и съхрани безценно културно наследство в подлез „Археологически”, гр. Пловдив – римски подови мозайки от III-IV в. след Христа – КЪСНОАНТИЧНА ЖИЛИЩНА СГРАДА EIPHNH. Тя е паметник на културата от национално и световно значение.

Перистилната жилищна сграда с полихромни подови мозайки  е „in situ” и се намира в представителното ядро на късноантичния град Филипопол – в подножието на Античния театър, в близост до Римския стадион, Одеона и Епископската базилика. Тя е част от Културен център-музей “Тракарт”,   който е публично-частен проект.

Подовата мозайка, разположена в централното помещение на сградата с женският образ с надпис EIPHNH, датира от III-IV век след Христа. В представителната част на сградата всички помещения са с полихромни подови мозайки, където в геометричните и фигурални изображения е употребена богата гама от цветове и нюанси. В представителната част на сградата /гостната/ има оформени два медальна-композиции.Женският бюст, изработен в тeхника opus vermiculatum е разположен в шестоъгълник, обграден от шест квадрата и триъгълници между тях.

Широка разделителна лента, представляваща черно-бяла ромбоидна решетка със свастики – меандър, е разположена между основните мозаечни композиции в централната зала на сградата.

Мозаечната композиция в западния квадрат на централното помещение на сградата се състои от вписан кръг с поместена в него голяма полихромна мозаечна розета, изпълнена с малки триъгълници. В центъра на розетата е разположено изображение на ваза – кантарос в малък кръгъл медальон.

Над северното квадратно мозаечно пано, разположено над отводнителен канал е изградена осмоъгълна мраморна конструкция – фонтан. От северната му страна, в мозайката е изписан поздравителен надпис-послание «Добре дошли и щастливо пребиваване с Мир», изписано в основата на мраморния фонтан.

 

 

 

Споделете това: