26 юни ’20 Откриване на изложбите от “Дни на тракийската култура” 2020

Изложбите, които ще представим по време на “Дни на тракийската култура” 2020:
1. Фотоизложба „Човек – природа – култура.
Древна Тракия и Средновековна България“
Фотоизложбата „Човек – природа – култура. Древна Тракия и Средновековна България“ e подготвена от Института за балканистика с Център по тракология и показва връзката на античния и средновековния човек с природата и нейната трансформация в култура на битието. Тази връзка е видима в съхранените до наши дни в редица недвижими и движими културни ценности от Античността и Средновековието. През историческите факти и метафоричния образен език на древните и средновековни паметници са разкрити общата визия и детайлното изразяване на представите за света и за мястото на човека и божествата в него. Атрактивните постери представят Свещарската и Казанлъшката гробници, Мадарският конник, Боянската църква, Ивановските скални манастири – паметници, които са включени в листата на ЮНЕСКО на световното културно наследство. Към тях са добавени и неотстъпващите им по значение за темата Хероон на Севт ІІІ, подмогилен гробнично-култов комплекс „Оструша“, Александровската гробница, Земенски манастир, Пещерата на нимфите край с. Мадара, мегалитният комплекс при с. Бузовград, мегалитните култови комплекси край Брезово, а от движимите културни ценности – Панагюрското съкровище. Фотоизложбата е структурирана въз основа на сравнение на антични и средновековни изображения на флорални мотиви, фантастични и реални животни и птици, хора и божества. Таблата представят и ландшафта, в който са ситуирани паметниците, като по този начин е потърсено отношението на хората от Античността и Средновековието към реалния пейзаж. Чрез акцентите върху детайлите в изображенията и архитектурата метафоричният език става по-достъпен за съвременния човек.
Автори на изложбата са проф. дин Валерия Фол и гл.ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ – БАН, фотограф и дизайнер на таблата е гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
2. Изложбата „Средновековни български символи“ е проект на Института на свободните изследователи „Хистореон“.
Тя е резултат от проучването на Асен Ботев – художник и скулптор, изследвал артефактите в базиликата „Сан Микеле Маджоре Маджоре“ – главната църква на ломбардите (лангобардите), в която са били короновани техните крале. Асен Ботев прави съпоставка на гравюрите от базиликата с български еквиваленти.
Експозицията е представена за пръв път през 1997 година в библиотеката на Дружеството „Карл Линей“ в Лондон като част от интердисциплинарната международна конференция, организирана от тогавашната Научна програма „Хистореон“. В пленарен доклад проф. Мария-Тереза Мацили-Савини, отговарящ за изследванията на базиликата „Сан Микеле Маджоре Маджоре“, изтъква, че паралелите са несъмнени, а общият произход на изобразителните традиции е вероятен и е необходимо подробно и детайлно изследване.

Петък, 26 юни 2020 г. от 18:00 ч. до 19:00 ч.

вход свободен

Споделете това: