Римска мозайка

Късноантичната перистилната жилищна сграда „Ейрене” с подови мозайки е една от най-забелижителните сгради в античния Филипопол.

Римска мозайка от сграда "Ейрене"Подовата мозайка, разположена в централното помещение на сградата с женският образ с надпис EIPHNH, датира от III-IV век. В представителната част на сградата всички помещения са с полихромни подови мозайки, където в геометричните и фигурални изображения е употребена богата гама от цветове и нюанси. В правоъгълното пространство се разграничават две композиции, разположени в квадрати, с кръг вписан във всеки от тях и изображение поместено във всеки кръг.

 

 

Женският бюст, изработен в тeхника opus vermiculatum е разположен в шестоъгълник, обграден от шест квадрата и триъгълници между тях. Широка разделителна лента, представляваща черно-бяла ромбоидна решетка със свастики – меандър, е разположена между основните мозаечни композиции в централната зала на сградата. Над северното квадратно мозаечно пано, разположено над отводнителен канал е изградена осмоъгълна мраморна конструкция – фонтан. От северната му страна, в мозайката е изписан поздравителен надпис.

Мозаечната композиция в западния квадрат на централното помещение на сградата се състои от вписан кръг с поместена в него голяма полихромна мозаечна розета, изпълнена с малки триъгълници. В центъра на розетата е разположено изображение на ваза – кантарос в малък кръгъл медальон.

 

Споделете това: