Прототракийски портрет

ПРОТОТРАКИЙСКИЯТ ПОРТРЕТ (праисторическа керамика от енеолит-неолит – култура „Марица”) е постоянна експозиция в Културен център-музей ТРАКАРТ. Праисторическите съдове, със своята геометрична орнаментална украса, свидетелстват за богати духовни традиции и уникални технически умения на първите заселници на територията на нашия град. В експозицията могат да се видят керамични ритуални масички и столчета, фигурки на Богинята-майка, съдове за съхранение на жито и вино,  инструменти за бита.

 11

Украсата по керамичните съдове е предимно геометрична. Полихромията по съдовете е постигана с различни техники: нанасяне на графит, червена охра, бяла глина, врязана рисунка, полиране.

 14

12 

Споделете това: